เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงวิชาการ “กัญชา น่ารู้” ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

source

Pennsylvania’s Fetterman has smoke for Biden over weed reform

Pennsylvania’s Fetterman has smoke for Biden over weed reform

[ad_1] The President hasn’t lived up to campaign promises about cannabis legalization. Will this larger-than-life Senate candidate finally hold Biden to his word? Pennsylvania Lt. Governor John Fetterman built his political career on an unconventional image. He’s...

Is marijuana use really ‘soaring’ among young people?

Is marijuana use really ‘soaring’ among young people?

[ad_1] The Haymaker is Leafly Senior Editor Bruce Barcott’s opinion column about cannabis politics and culture. When does good health news magically turn into a worrisome trend? When cannabis is involved, of course. This past week we were treated to a master class in...

What Does Weed Look Like on Airport Scanner?

What Does Weed Look Like on Airport Scanner?

[ad_1] Here is what weed looks like on an airport scanner:Weed looks like other organic matter on airport scanners.That includes food, wood, and even some medications.The scanner can’t tell the difference between these things, so it just shows them as an amorphous...

Can You Travel with Weed?

Can You Travel with Weed?

[ad_1] Traveling with weed can be a bit tricky, but it’s definitely doable.If you’re not sure whether your destination allows cannabis, do some research ahead of time to avoid any surprises.And if you’re traveling domestically, remember that each state has different...

New strain review: Lil Baby’s debut Wham!

New strain review: Lil Baby’s debut Wham!

[ad_1] He might be the world’s hottest rapper. And he loves rhyming about reefer. But will Baby’s brand new strain, ‘Wham!,’ pass Leafly’s First Toke test? On Friday August 26, Atlanta golden child Lil Baby birthed a new cannabis line. His Wham! brand is more than...